PRIVACY VERKLARING 

Wie zijn we?

Altre is & staat, door & voor onze community. Ons perspectief staat gelijk aan die van hen en vice versa. Hierdoor ontstaat een omgeving waarbij we elkaar als creatieven kunnen stimuleren en inspireren door te creëren. Je eigen groei is belangrijk, maar door bij te dragen aan die van anderen en andersom, kunnen we allemaal wat meer groeien, ontpoppen en bloeien. Altre staat voor het verenigen van de nieuwe elite binnen alle disciplines van de kunst.En daar waar de elite vroeger bepaald werd vóór ons, vinden wij dat het tijd is om zelf die term te definiëren.

ALTRE is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met deze verhuur. U kunt contact met ons opnemen als u een beroep wilt doen op uw rechten, zoals uw recht op inzage, rectificatie, het verwijderen van uw gegevens, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid of intrekking van uw toestemming, of bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Wat voor soorten gegevens hebben we?

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens informatie verzamelen en verwerken:

 1. Naam en overige identiteitsgegevens. We verzamelen uw naam.
 2. Uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten of dat van uw werkgever. Als u zich voor een bepaalde dienst registreert of onderdeel van de Altre Family bent, kunnen we ook uw andere informatie vastleggen die u op het registratieformulier invult.
 3. Informatie over uw aanmeldingen en aankopen. Als u zich aanmeldt voor een gratis of een betaalde activiteiten dan verwerken wij uw aanmeldinformatie. Deze informatie kan gegevens over de bijeenkomst, de prijzen en de datum van uw aanmelding zijn.
 4. Onze communicatie met u. Als u ons een e-mail stuurt of via sociale media contact maakt dan registreren wij uw communicatie met ons. We registreren ook uw communicatievoorkeuren. Als u zich bijvoorbeeld aan- of afmeldt voor één van onze mailingen of ervoor kiest onze aanmelding gerelateerde communicatie te ontvangen (zoals bevestigingen) of als u ons belt, dan leggen onze kantoormedewerkers uw vragen of klachten vast in onze database.
 5. Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites, sociale media en andere digitale media gebruikt. Wanneer u onze websites bezoekt of een van onze sociale media gebruikt, dan kunnen we uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en doorverwijzende website vastleggen. Wij verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt of onze andere media gebruikt. We kunnen een automatische melding krijgen als u onze e-mails opent of in zo’n e-mail op een link klikt.
 6. Informatie die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u uw interesses en voorkeuren met ons deelt, een reactie voor ons plaats op Facebook, of een klantenonderzoek invult.

 

 

 

 

 

 1. Hoe verzamelen we uw gegevens?

Wij verzamelen de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. We verzamelen gegeven die u aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit, of huurt bij ons. Contact opneemt met onze kantoormedewerkers, zich registreert voor één van onze evenementen of deelneemt aan en zelf bezig is met het uitvoeren van een evenement binnen het gebouw van StArtwell
 2. Wanneer u onze website of social media gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.
 3. We verzamelen gegevens als u gebruikt maakt van onze diensten en activiteiten.

 

 1. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, zijn:

 1. Om onze diensten aan u te leveren. Om uw aanmeldingen te kunnen afhandelen of afspraken na te komen, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verzamelen. We hebben bijvoorbeeld uw naam en andere identificerende informatie nodig om aanmelding te kunnen verwerken. Om u te informeren over wijzigingen hebben we uw contactgegevens nodig. Om u te adviseren gebruiken we uw gegevens om contact met u te leggen en te onderhouden.
 2. Voor statistisch onderzoek. We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, websites en sociale media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze gebruikers.
 3. We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. Als u aan een activiteit heeft deelgenomen. We verwerken uw persoonsgegevens zoals in deze alinea staat beschreven voor ons gerechtvaardigde belang om u relevante informatie te kunnen bieden. Aan- en afmelden, uitschrijven en het recht op bezwaar. We sturen alleen e-mails indien u in eerste instantie zelf heeft gemaild naar ons of vooraf heeft aangemeld voor één van onze diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails door contact met ons op te nemen.

 

 1. ALTRE hanteert een lijst met namen van deelnemers die zich voor een activiteit hebben aangemeld.
 2. Om de orde en veiligheid bij activiteiten mogelijk te maken.
 3. Voor administratieve doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 4. We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.
 5. We kunnen door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens en aanmeldingen te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om:

 • U diensten en relevante informatie te bieden
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden
 • Indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen of op basis van uw toestemming. 

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen voor wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. U kunt contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken. Indien u de persoonsgegevens niet wilt verstrekken die we nodig hebben voor het onderhouden van contact of naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren waar u een beroep op kunt doen.

 

 1. Krijgen derden toegang?

Wij geven toegang tot uw persoonsgegevens en delen deze met derden voor de volgende doeleinden. Voor het faciliteren van uw aanmeldingen. Om uw reserveringen af te handelen en deelname aan activiteiten mogelijk te maken, moeten wij uw persoonsgegevens soms delen met andere instellingen die bij uw activiteit betrokken zijn. We kunnen uw persoonsgegevens delen met partijen voor statistisch onderzoek in opdracht van de overheid.

 1. Om de orde en veiligheid aan activiteiten te garanderen.
 2. Overheidsinstanties. We kunnen ook door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.
 3. Websites van derden. Onze websites en sociale media bevatten links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites sociale media. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. ALTRE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico.

 

 1. Hoe is de beveiliging en bewaring?

ALTRE  neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Door contact op te nemen met ons kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder het recht (1) op inzage in uw gegevens, (2) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (3) op het wissen van uw persoonsgegevens, (4) op het beperken van de verwerking van uw gegevens, (5) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (6) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.

 

 1. Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden?

Dit privacybeleid is ingegaan op 24 mei 2018. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden. We informeren u over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden. 9. Foto’s en videoregistratie. Tijdens diverse ALTRE events kunt u gefotografeerd of gefilmd worden. De gemaakte foto’s kunnen wij gebruiken in het natraject voor verslaggeving of ter promotie van deze en vergelijkbare ALTRE-bijeenkomsten op onze website, nieuwsbrief, social media-kanalen en jaarverslagen/rapporten. Wanneer u niet op de foto vastgelegd wil worden kunt u dit aangeven bij een ALTRE Family member, liefst bij aanvang van het evenement.